bondage-me.cc
facebook

تازه ها

 • ژوسر فرعون مصر (حدود ۲۷۰۰ پیش از میلاد مسیح)

  ژوسر فرعون مصر (حدود ۲۷۰۰ پیش از میلاد مسیح)

  ۲ام آبان، ۱۳۹۵

  ژوسر در فهرست پادشاهان مصر به عنوان نخستین فرعون در سلسلۀ سوم مصر ثبت شده است. وی متعلق به دورۀ امپراطوری باستانی مصر و در واقع برجسته ترین زمام دار […]

  ژوسر فرعون مصر (حدود ۲۷۰۰ پیش از میلاد مسیح)
 • رامسس دوم (حدود ۱۲۹۲ تا ۱۲۲۵ پیش از میلاد مسیح)

  رامسس دوم (حدود ۱۲۹۲ تا ۱۲۲۵ پیش از میلاد مسیح)

  ۲ام آبان، ۱۳۹۵

  هرمهب  افسر ارتش پس از مرگ آمنوفیس چهارم ملقب به اخناتون از آشفتگی اوضاع مصر استفاده کرد و خود را فرعون خواند و ادارۀ امور مصر را به عهده گرفت […]

  رامسس دوم (حدود ۱۲۹۲ تا ۱۲۲۵ پیش از میلاد مسیح)
 • خئوپس (کئوپس) فرعون مصر

  خئوپس (کئوپس) فرعون مصر

  ۲ام آبان، ۱۳۹۵

  خئوپس[۱] حدوداً در سال ۲۶۰۰ پیش از میلاد مسیح می زیسته و سلطنت کرده است. او پسر سنفرو[۲] بنیانگذار سلسلۀ چهارم موسوم «سلسلۀ اهرام»[۳] در مصر باستان به شمار آمده […]

  خئوپس (کئوپس) فرعون مصر
 • توتموزیس سوم (حدود ۱۵۰۰ تا ۱۴۵۰ پیش از میلاد مسیح)

  توتموزیس سوم (حدود ۱۵۰۰ تا ۱۴۵۰ پیش از میلاد مسیح)

  ۲ام آبان، ۱۳۹۵

  همانگونه که با آغاز کار امپراطوری میانۀ مصر پس از سال ۲۰۰۰ پیش از میلاد مسیح مصر علیا و سفلا متحد و یکپارچه شده و دوازده سلسله در آن امپراطوری […]

  توتموزیس سوم (حدود ۱۵۰۰ تا ۱۴۵۰ پیش از میلاد مسیح)
 • توتانخامون فرعون سدۀ چهاردهم مصر

  توتانخامون فرعون سدۀ چهاردهم مصر

  ۲ام آبان، ۱۳۹۵

  نام این فرعون در منابع شرقی به صورت توت انخ – آمون[۱]  و توت – آنک – آمون[۲] و … نوشته شده است. او از فراعنۀ سلسلۀ هجدهم و براساس  […]

  توتانخامون فرعون سدۀ چهاردهم مصر
 • پسامتیخ یکم (۶۶۳ تا ۶۰۹ پیش از میلاد مسیح)

  پسامتیخ یکم (۶۶۳ تا ۶۰۹ پیش از میلاد مسیح)

  ۲ام آبان، ۱۳۹۵

  پیشرفت و ترقی مصر که در طول سلسله های ۱۹ و ۲۰ یعنی در دورۀ زمام داری سلسلۀ رامسسی ها و به ویژه در دورۀ حکومت رامسس دوم نصیب مصریان […]

  پسامتیخ یکم (۶۶۳ تا ۶۰۹ پیش از میلاد مسیح)
 • بطلمیوس یکم (سوتر) پادشاه مصر

  بطلمیوس یکم (سوتر) پادشاه مصر

  ۲ام آبان، ۱۳۹۵

  زمان به دنیا آمدن وی تقربیاً ۳۶۷ پیش از میلاد مسیح بوده است. این زمان از قول مورخان یونانی در منابع تاریخی ذکر شده است. کرونیست ها رومی –  بیزانسی […]

  بطلمیوس یکم (سوتر) پادشاه مصر
 • آمنوفیس چهارم (حدود ۱۳۶۳ تا ۱۳۴۵ پیش از میلاد مسیح)

  آمنوفیس چهارم (حدود ۱۳۶۳ تا ۱۳۴۵ پیش از میلاد مسیح)

  ۱ام آبان، ۱۳۹۵

  وی ملقب به اخناتون است. تحولات درخشان سلسلۀ هجدهم تاریخ مصر باستان در دورۀ زمام داری این فرعون به پایان خود رسید که برای مصریان و دیگر جهانیان و به […]

  آمنوفیس چهارم (حدود ۱۳۶۳ تا ۱۳۴۵ پیش از میلاد مسیح)
 • آمازیس فرعون مصر

  آمازیس فرعون مصر

  ۱ام آبان، ۱۳۹۵

  آمازیس[۱] فرعون (پادشاه) مصر از سال ۵۶۸ تا ۵۲۵ پیش از میلاد مسیح زمام امور را در سلسلۀ بیست و ششم مصر در دست داشته است.وی در منابع مصری به […]

  آمازیس فرعون مصر
 • تاریخ سازان و تاریخ نویسان مصر باستان

  تاریخ سازان و تاریخ نویسان مصر باستان

  ۱ام آبان، ۱۳۹۵

  در هر مقطعی از تاریخ جهان ثبت رویدادهای تاریخی و آگاهی یافتن از گذشتۀ مردمان و سرزمین ها دارای اعمیت بوده است. شرقیان قدیم در این زمینه نیز همانند دیگر […]

  تاریخ سازان و تاریخ نویسان مصر باستان
 • فرهنگ و جامعۀ مصر در مشاهدات و ارزیابی های هرودت

  فرهنگ و جامعۀ مصر در مشاهدات و ارزیابی های هرودت

  ۱ام آبان، ۱۳۹۵

  پژوهشگران در عرصۀ مطالعات تاریخی این واقعیت را دریافته اند که هرودت در اظهار نظر هایش عناصری چون واقعیات، حدسیات و روایات و مطالب سرگرم کننده را پیوسته درهم آمیخته […]

  فرهنگ و جامعۀ مصر در مشاهدات و ارزیابی های هرودت
 • فراعنه و آثار معماری مصریان از دیدگاه هرودت

  فراعنه و آثار معماری مصریان از دیدگاه هرودت

  ۱ام آبان، ۱۳۹۵

  کاهنان مصری دربارۀ میس[۱] روایت می کنند که او نخستین پادشاه مصر بود و شهر ممفیس را با ساختن سدی رفیع و محکم امن کرد، زیرا رودخانه از نواحی کوهستانی […]

  فراعنه و آثار معماری مصریان از دیدگاه هرودت
 • بندهای معاهده ورسای

  بندهای معاهده ورسای

  ۱ام آبان، ۱۳۹۵

  معاهده ورسای در ۲۸ ژوئن سال ۱۹۱۹ در کاخ ورسای و با هدف پایان دادن جنگ جهانی اول امضا شد البته آتش جنگ در ۱۱ نوامبر ۱۹۱۸خاموش شده بود. در […]

  بندهای معاهده ورسای
 • تصاویری از مردمان قدیم (۱۰)

  تصاویری از مردمان قدیم (۱۰)

  ۳۰ام مهر، ۱۳۹۵

  تصاویری از مردمان قدیم (۱۰) منبع : سایت تاریخ ما

  تصاویری از مردمان قدیم (۱۰)
 • آداب و رسوم و مراسم قربانی مصریان از نظر هرودت

  آداب و رسوم و مراسم قربانی مصریان از نظر هرودت

  ۳۰ام مهر، ۱۳۹۵

  هرودت در کتاب های دوم و سوم خود دربارۀ آیین های دینی و کاهنان معابد به عنوان مجریان و برگزارکنندگان آنها چنین آورده است:«من اکنون می خواهم مفصل ترو کامل […]

  آداب و رسوم و مراسم قربانی مصریان از نظر هرودت