facebook
پایان کار آشور
۲۸ام فروردین، ۱۳۹۵

آخرین روزهای یک شاه- علل انقراض آشور- سقوط نینوا با همه آنچه گفتیم، «شاه بزرگ، شاه مقتدر، شاه عالم، شاه آشور» در روزهای آخر زندگی از بخت بد خویش می‌نالید. […]

پایان کار آشور
هنر آشوری
۲۵ام فروردین، ۱۳۹۵

خرده هنرها- نقش برجسته- مجمسه‌سازی- ساختمان- صفحه‌ای از «سارداناپالوس» آشور، در پایان کار، از لحاظ هنر به پایه معلم خود، بابل، رسید، و در ساختن نقش برجسته بر آن پیشی […]

هنر آشوری
زندگی مردم آشور
۲۳ام فروردین، ۱۳۹۵

صنعت و بازرگانی- ازدواج و اخلاق- مذهب و علم- متون و کتابخانه‌ها- عالیترین نمونه مرد کامل در نظر آشوریان زندگی اقتصادی مردم آشور با مردم بابل تفاوت فراوانی نداشته، چه […]

زندگی مردم آشور
دولت آشور
۲۲ام فروردین، ۱۳۹۵

استعمار- جنگاوری آشوریان- خدایان جنگجو- قانون- انواع مجازات- شکل اداره- سختی و بیرحمی شاهان خودکامه مشرق‌زمین اگر این اصل استعمارطلبی را قبول داشته‌باشیم که، به خاطر تسلط حکم قانون و […]

دولت آشور
ظهور تمدن آشور
۲۱ام فروردین، ۱۳۹۵

آغاز تاریخ آن – شهرها – نژاد – کشورگشایان – سناخریب و اسرحدون – سارداناپالوس در گیر و دار حوادث تاریخیی که ذکر آن گذشت، تمدن جدیدی در شمال بابل […]

ظهور تمدن آشور
سنگ گور بابل باستان
۲۱ام فروردین، ۱۳۹۵

مطابق اخبار و کتاب دانیال، که هیچ سند معروف و موثقی آن را تأیید نمی‌کند، بختنصر، پس از آنکه زمان درازی سلطنت کرد  و پیوسته پیروزی و پیشرفت نصیب وی […]

سنگ گور بابل باستان
فیلسوفان بابل باستان
۲۰ام فروردین، ۱۳۹۵

دین و فلسفه – ایوب بابلی – کحیلث بابلی – یک ضد روحانی بابلی یک ملت با روح رواقی متولد می‌شود، و با روح اپیکوری از دنیا می‌رود. همان‌گونه که […]

فیلسوفان بابل باستان
علوم بابلیان
۲۰ام فروردین، ۱۳۹۵

ریاضیات – نجوم – تقویم – جغرافیا – پزشکی بابلیان مردمی تجارت پیشه بودند؛ به همین جهت امید کامیابی در علم برای ایشان بیش از کامیابی در هنر بود. از […]

علوم بابلیان
هنرمندان عصر بابل باستان
۱۹ام فروردین، ۱۳۹۵

خرده هنرها – موسیقی – نقاشی – مجسمه‌سازی – نقش برجسته – معماری داستان گیلگمش تقریباً نمونه منحصر به فردی است که از روی آن می‌توانیم درباره ادبیات بابل قضاوت […]

هنرمندان عصر بابل باستان
چیزنویسی و ادبیات در بابل باستان
۱۹ام فروردین، ۱۳۹۵

خط میخی – گشودن رموز آن – زبان – ادبیات – حماسه گیلگمش آیا زندگی قدیم مردم بابل، که پر از شهوترانی و دیدنداری و توجه به بازرگانی بوده، به […]

چیزنویسی و ادبیات در بابل باستان
نقش اخلاق در بابل باستان
۱۸ام فروردین، ۱۳۹۵

وقوع طلاق میان دین و اخلاق – فحشای مقدس – رابطه آزاد زن و مرد – ازدواج – زنا – طلاق – وضع زن – فساد اخلاق شاید این دین، […]

نقش اخلاق در بابل باستان
خدایان بابل باستان
۱۷ام فروردین، ۱۳۹۵

دین و دولت- وظایف و اقتدارات کاهنان- خرده خدایان- مردوک- عشتر- داستانهای بابلی درباره‌ آفرینش و طوفان- عشق‌ورزی عشتر و تموز- فرودآمدن عشتر به دوزخ- مرگ تموز و رستاخیز وی- […]

خدایان بابل باستان
قوانین بابل باستان
۱۶ام فروردین، ۱۳۹۵

قانون‌نامه حموربی- اقتدار شاه- محاکمه با روش آزمایش- قصاص- انواع مجازاتها- قانون مزدها و قیمتها- پرداخت غرامت کالاهای دزدیده شده از طرف دولت طبیعی است که در چنین اجتماعی هرگز […]

قوانین بابل باستان
نقش رنجبران در بابل باستان
۱۴ام فروردین، ۱۳۹۵

شکار- برزگری- خوراک- صناعت- حمل و نقل- خطرهای بازرگانی- رباخواران- بردگان قسمتی از کشور هنوز حالت وحشی وخطرناک داشت؛ ماران گزنده در میان گیاهان انبوه می‌خزیدند؛ یکی از سرگرمیهای شاهان […]

نقش رنجبران در بابل باستان
از حموربی تا بختنصر / تاریخ بابل
۱۳ام فروردین، ۱۳۹۵

سهم بابل در تمدن جدید- سرزمین میان دو نهر- حموربی- پایتخت وی- تسلط کاسیها- نامه‌های تل‌العمارنه- فتح بابل به دست آشوریان- بختنصر- بابل در روزگار ترقی خود تمدن، مانند زندگی، […]

از حموربی تا بختنصر / تاریخ بابل