سپتامان

۳۸
این نوشتار توسط انی کاظمی در تاریخ ۲۳ام مهر، ۱۳۸۹ و در دسته "تاریخ بابل باستان + تاریخ باستان + تاریخ تمدن بین النهرین باستان + عجایب باستان شناسی + عکس های بین النهرین باستان" ارسال شده است.

نگارنده :انی کاظمی